Khi có vấn đề nóng Cần phản ánh, góp ý, hiến kế đến lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh: - Gọi điện hoặc nhắn tin đến số điện thoại: 0888 247 247 - Hoặc gửi email đến: duongdaynong@tphcm.gov.vn

Hoặc nhập thông tin cần phản ánh, kiến nghị theo hướng dẫn dưới đây:

Họ tên: (*)
Email: (*)
Chủ đề: (*)
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Nội dung: (*)
Mã kiểm tra:
Nhập mã kiểm tra: (*)