Khi có vấn đề nóng Cần phản ánh, góp ý, hiến kế đến lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh: - Gọi điện hoặc nhắn tin đến số điện thoại: 0888 247 247 - Hoặc gửi email đến: duongdaynong@tphcm.gov.vn

HƯỚNG DẪN GỬI GÓP Ý PHẢN ÁNH

Bước 1: Truy cập trang chủ của ứng dụng Góp ý tại địa chỉ: http://duongdaynong.tphcm.gov.vn

Bước 2: Gửi ý kiến góp ý, phản ánh

Chọn chức năng GÓP Ý - PHẢN ÁNH ở phía trên, hoặc liên kết bên phải của trang ứng dụng.

 

Hoặc tại vị trí này

 

Sau đó nhập thông tin theo yêu cầu của form: