Khi có vấn đề nóng Cần phản ánh, góp ý, hiến kế đến lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh: - Gọi điện hoặc nhắn tin đến số điện thoại: 0888 247 247 - Hoặc gửi email đến: duongdaynong@tphcm.gov.vn
Bạn có thường xuyên sử dụng các chức năng trên website hay không ?
Kết quả giải quyết trên Đường dây nóng có khiến bạn hài lòng không?
Thời gian giải quyết các phản ánh của bạn có đáp ứng sự mong đợi hay không?
Khi Đường dây nóng đưa vào hoạt động có giúp ích được gì cho bạn hay không?